Hinnad

Raamatupidamisteenuse hind sõltub peamiselt töömahust ning vajatavate teenuste hulgast.

Muu hulgas mõjutavad hinda igakuine ostu-müügiarvete hulk, ettevõtte töötajate arv, käibemaksuarvestuse kohustus, kasutavate valuutade hulk, põhivara maht ja laoarvestuse keerukus, esitatavate aruannete maht ja sagedus. Oluline on ka esitatavate aruannete hulk ning suhtlusvajadus erinevate institutsioonidega (Maksu- ja Tolliamet, Haigekassa jt).