Hinnat

Kirjanpitopalvelun hinta riippuu pääasiassa työmäärästä sekä tarvittavien palvelujen määrästä.

Hintaan vaikuttaa muun muassa kuukausittain esitettävien laskujen määrä, yrityksen henkilöstömäärä, arvonlisäverotus, eri valuutat, käyttöomaisuuden laajuus ja varastolaskennan vaativuus, esitettävien raporttien laajuus sekä määrä. Tärkeää on myös esitettävien raporttien määrä sekä se kuinka useaan viranomaiseen on pidettävä yhteyttä ja vastaavan yhteydenpidon tiheys (vero- ja tullihallitus, sairausvakuutuskassa jne).